Alfabet

Creació d'un caràcter personalitzat a partir d'un existent.

Realitzar tres versions a partir d'un caràcter de l'alfabet (el caràcter per desenvolupar en classe serà asignat en classe), i cadascú desenvoluparà una seqüència del caràcter.

Objectius

 • Establir una relació entre codi i text.
 • Desenvolupar una sèrie on es veja el procés de creació: primer estat reconeiximent del caràcter, segon estat intermig entre l'abstracció i la seua adaptació al original, tercer lloc l'abstracció.
 • Definir les variables dels elements per realitzar les variacions.
 • Realitzar la codificació en Processing.
 • Exportar i imprimir els arxius en .pdf
 • Guardar l'arxiu en .pde
 • Comunicar el projecte utilitzant el vídeo, per presentar-ho en la xarxa a la wiki.

Continguts

 • Utilitzar variables.
 • Aplicar els conceptes de programació: PFont, String, char.
 • Treballar en estructures condicionals if, estructures iteratives for i estructures de reptició while.
 • Utilitzar les variables: char, string. Objecte: PFont.
 • Treball amb les propietats del text: fill(), color(), textSize(), text(),...

Finals

 • Entregar 3 versions.
 • Imprés en format A5.
 • Es colocarà en el mateix document imprés el motiu i just darrere es reservarà un espai per el codi, que també haurà d'apareixer amb el següent encapçalanent.
     */
     Program Title: "Hello Earth"
     Program Description: Blue circle on black background
     By Ira Greenberg, August 5, 2014
     Comments: Our first Processing program- yippee!
     */
 • Presentació es realitzarà en classe mitjantçant els finals i un vídeo on es contextualitze el treball, i es descriga el procés de creació amb els finals.
 • Baskerville

Redondo - q | Gozalbez - j | CSerrano - h | Peidró - a | Trenzano - w | Garrido - g | Serrano - m | Arregui -t | Valero - p | Bardisa - z | Lozano - b | Requena - k | Pascual - x | Hernández - s | Beltrán - y | Notario - r |

Darrera modificació de la pàgina el 26 de January del 2015 a les 12:24h
powered by PmWiki | hosted at DigitalOcean