ColleccioGrafica

Creació d'una col·lecció d'elements gràfics construits amb paràmetres i variables canviants.

La Col·lecció gràfica consisteix en crear un document final imprès amb tantes variacions com siga adhié utilitzant el mateix 'objecte', on la variació dependrà de la construcció del mateix i l'estructuració del codi amb les variables.

Objectius

 • Relació entre el concepte i la gràfica generativa. S'ha d'establir un discurs gràfic a partir d'un concepte. A partir del qual s'ha de elaborar la col·lecció.
 • Esbossar i definir un objecte gràfic.
 • Relacionar i codificar la relació entre el objecte gràfic amb la programació: per definir les variables, la construcció de l'objecte i la construcció de les seues variacions.
 • L'objecte integrament deurà d'estar construït en codi, amb Processing.
 • Exportar i imprimir els arxius en .pdf
 • Guardar l'arxiu en .pde
 • Comunicar el projecte utilitzant el vídeo, per presentar-ho en la xarxa a la wiki.

Continguts

 • Utilitzar variables.
 • Treballar en estructures condicionals if, estructures iteratives for i amb objectes class
 • Treball en formes primitives, propietats i mètodes.
 • Construcció de l'objecte amb class.
 • Function void.
 • Utilitzar els vectors, vertex: vertex(), bezierVertex(), curveVertex(), beginVertex(),...

Finals

 • Entregar 1 versió impresa de 50x70cm.,
 • Deuen d'aparèixer tantes variacions com el/la dissenyador/a crega pertinent tenint en compte una justificació conceptual.
 • El codi creat per a la col·lecció haurà d'aparèixer al darrere seguint l'estructura d'encapçalament que trobem a continuació. S'hauran d'incloure comentaris dins del codi per especificar i definir les parts de la programació.
     /*
     Program Title: "Hello Earth"
     Program Description: Blue circle on black background
     By Ira Greenberg, August 5, 2005
     Comments: Our first Processing program- yippee!
     */
 • Presentació es realitzarà en classe mitjantçant els finals i un vídeo on es contextualitze el treball, i es descriga el procés de creació amb els finals.

Treballs

-

Darrera modificació de la pàgina el 05 de February del 2018 a les 00:06h
powered by PmWiki | hosted at DigitalOcean