Infografia

Infografia

Conceptualitzar i generar una infografia gràfica a partir d'unes dades.

Objectius

 • Relacionar concepte i forma.
 • Saber explicar i relacionar les dades de forma visual connectant conceptes i formes.
 • Esbossar i definir els elements principals de la infografia.
 • Definir els conceptes en variables i generar el codi.
 • Codificar i dissenyar a partir d'elements vectorials creats en Processing i Illustrator o Inkscape.

Continguts

 • Conceptualitzar: a partir de conceptes abstractes i pràctics relacionar les dades i pensar com explicar-les gràficament.
 • Estructurar i codificar els conceptes mitjantçant el ús de la programació. Estructures de iteració per recòrrer les dades (@for@) ; enmagatzemar les dades (@array@) ; treballar en una programació modular (@void@)
 • Treballar amb vectors: @vertex()@, @curveVertex()@, @bezier()@.
 • Treballar amb les propietats dels vectors: @stroke, @strokeWidth@, @fill()@,...

Finals

 • Entregar 1 infografia.
 • Impresa en format A3.
 • Es colocarà en el mateix document imprés el motiu i just davall es reservarà un espai per el codi, que també haurà d'apareixer amb el següent encapçalanent.
     /*
     Program Title: "Hello Earth"
     Program Description: Blue circle on black background
     By Ira Greenberg, August 5, 2005
     Comments: Our first Processing program- yippee!
     */
 • Presentació es realitzarà en classe mitjantçant els finals i un vídeo on es contextualitze el treball, i es descriga el procés de creació amb els finals.
 • Les parts del vídeo, hauran d'integrar tot el procés de creació del concepte i documentar-lo, mitjantçant, els esbossos originals de la idea, la relació entre el concepte i el motiu, el procés de creació que ve marcat per la narrativa del llenguatge visual y els finals impresos. L'objectiu és crear un document.

Treballs

Darrera modificació de la pàgina el 27 de January del 2017 a les 13:28h
powered by PmWiki | hosted at DigitalOcean