Monografia

Monografia

Realitzar una presentació (amb diapositives en pdf) del artista-dissenyador la qual ha de contindre els continguts que es marquen a continuació.

Objectius

 • Entendre el procés històric de la construcció gràfica de la interacció
 • Explicar i comprendre els projectes anteriors.
 • Desenvolupar una mirada crítica sobre els interactius

Continguts

 • Context històric tecnològic-polític-social.
 • Biografia. La relació context històric i tecnològic, explicar quina tecnologia utilitza i on viu i treballa.
 • Anàlisis de dissenys i obres interactives.
 • Explicar en quina linea treball de l'art-disseny va desenvolupar.
 • Destacar de tota la seua obra sèrie, disseny i/o obra i explicar de per què l'interès.
 • Citar les fonts d'on es trauen les imatges i els textos fent referència a obres personals, entrevistes i/o videografia.
 • Connectar l'obra i treball de l'artista i dissenyador amb uns dissenys, treballs d'estudi, artistes actuals.

Presentació

 • S'ha d'adjuntar al repositori personal de github en format pdf.
 • Ha de contindre els continguts que s'han comentat prèviament: context, biografia, línea de treball i/o d'investigació dins de la creació plàstica - artística - científica, obra i/o sèrie a destacar, connexió amb uns estudis i/o dissenys actuals.
 • S'ha de vincular el document pdf al grup següent de treballs al vostre epígraf.

Pràctiques

Darrera modificació de la pàgina el 17 de December del 2021 a les 08:28h
powered by PmWiki | hosted at DigitalOcean