Motiugeneratiu

Creació d'un motiu generatiu a partir d'un concepte.

La construcció del motiu geomètric i la sèrie que es realitze, en un mínim de 3 versions estarà subjecta a una idea o concepte com a proposta gràfica.

Objectius

 • Relació entre el concepte i la gràfica generativa. S'ha d'establir un discurs gràfic a partir d'un concepte. A partir del qual s'ha de elaborar el motiu.
 • Esbossar i definir un motiu geomètric.
 • Definir les variables dels elements per realitzar les variacions.
 • Realitzar la codificació en Processing.
 • Exportar i imprimir els arxius en .pdf
 • Guardar l'arxiu en .pde
 • Comunicar el projecte utilitzant el vídeo, per presentar-ho en la xarxa a la wiki.

Continguts

 • Utilitzar variables.
 • Treballar en estructures condicionals if.
 • Estructures iteratives for.
 • Formes primitives: point(), line(), rect(), ellipse().
 • Treball amb les propietats de les formes primitives: stroke(), fill(), color().

Finals

 • Entregar 3 versions modificant les variables.
 • Imprés en format A3.
 • Es colocarà en el mateix document imprés el motiu i just davall es reservarà un espai per el codi, que també haurà d'apareixer amb el següent encapçalanent.
     /*
     Program Title: "Hello Earth"
     Program Description: Blue circle on black background
     By Ira Greenberg, August 5, 2005
     Comments: Our first Processing program- yippee!
     */
 • Presentació es realitzarà en classe mitjantçant els finals i un vídeo on es contextualitze el treball, i es descriga el procés de creació amb els finals.
 • Les parts del vídeo, hauran d'integrar tot el procés de creació del concepte i documentar-lo, mitjantçant, els esbossos originals de la idea, la relació entre el concepte i el motiu, el procés de creació que ve marcat per la narrativa del llenguatge visual y els finals impresos. L'objectiu és crear un document.

Pràctiques:

Treballs:

-

-

Darrera modificació de la pàgina el 02 de December del 2016 a les 08:28h
powered by PmWiki | hosted at DigitalOcean